Monday, August 29, 2005

Move over Danica

WHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! \Jonathan and Justin lapping, err passing us on the go-carts.
You are going down punks!!!
My donkey (Josh) and I getting ready to motor